Hisob-kassa xizmati

Naqd pul mablag’larini kirim qilish

Xizmat turidan foydalaniluvchilar:

 • Yuridik shaxs (savdo, umumiy ovqatlanish, pullik xizmat ko’rsatish va boshqa tashkilotlar);
 • Yakka tartibdagi tadbirkorlar (savdo, pullik xizmat ko’rsatish va boshqalar).

Naqd pullarni hisobvaraqqa kirim qilish usuli:

 • Inkassatsiya xizmati orqali;
 • O’zi bank kassasiga olib borib topshirish (samanos) orqali amalga oshirish.

Naqd pul e’loni:

 • Mijozning imzosi mavjudligi;
 • Summa so'z bilan mos kelishi;
 • To’lov maqsadi ko’rsatilganligi;
 • Sana qayd etilganligi;
 • Hisobvarag’i mavjudligi;
 • Ro'yxatdan o’tkazish.

To’lov maqsadi:

 • Savdo tushumi;
 • Pullik xizmatlar tushumi;
 • Umumiy ovqatlanishdan tushgan tushum;
 • Aylanma mablag’larini to’ldirish;
 • Ustav fondini shakllantirish (ta’sischilar umumiy yig'ilish qarori asosida);
 • Kredit qarzdorligini so’ndirish (asosiy qarz va foiz to’lovlari uchun);
 • Boshqa maqsadlar uchun:
  • Korxonaga tegishli bo’lgan mol-mulk sotilishi;
  • Jarimalar;
  • Korxonaga yetkazilgan zarar va b.

Kassa ramzlari:

 • YaTTlarning naqd puldagi savdo tushumi (0100-ramz)
 • Iste’mol tovarlarni sotishdan tushgan naqd pullar (0200-ramz)
 • Umumiy ovqatlanish korxonalaridan tushgan naqd pullar (0400-ramz)
 • Temiryo'l va havo transporti sohasidan tushgan naqd pullar (0500-ramz)
 • Mahalliy transport xizmatidan tushgan naqd pullar (0600-ramz)
 • Telefon-aloqa xizmatlaridan tushgan naqd pullar (0700-ramz)
 • Tomoshagoh tashkilotlaridan tushgan naqd pullar (0900-ramz)
 • Tibbiyot, sayyohlik maishiy va boshqa pullik xizmatlardan tushgan naqd pullar (1100-ramz)
  • Maishiy va boshqa pullik xizmatlar ko’rsatishdan tushgan naqd pullar (1101 -ramz)
  • Tibbiyot va sayyohlik xizmatlaridan tushgan naqd pullar (1102-ramz)
 • Qishloq xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanuvchi sub’ektlardan tushgan naqd pullar (1300-ramz)
 • Pochta aloqasi korxonalaridan tushgan naqd pullar (1700-ramz)
 • Ustav kapitalni shakllantirish va aylanma mablag’larni to’ldirish uchun topshirilgan naqd pullar (1900-ramz)
  • Yuridik shaxslar ustav kapitalini shakllantirish uchun topshirilgan naqd pullar (1901-ramz)
  • Yakka tartibdagi tadbirkorlar aylanma mablag’larini to’ldirish uchun topshirilgan naqd pullar (1902-ramz)

Kassa xizmatlari

Xizmat turidan foydalaniluvchilar:

 • Yuridik shaxs (savdo, umumiy ovqatlanish, pullik xizmat ko’rsatish va boshqa tashkilotlar);
 • Yakka tartibdagi tadbirkorlar (savdo, pullik xizmat ko’rsatish va boshqalar).

Daromadlarni undirilishi:

 • Bank va mijoz o’rtasida tuzilgan shartnomaga asosan haq undirish evaziga amalga oshiriladi- (ko’rsatilgan kassa xizmatning naqd pul summasi- dan 0,25 foiz).

Naqd pul bilan bog'liq kassa xizmatlari:

 • Bir nominal qiymatdagi naqd pullarni boshqa qiymatdagilariga almashtirib berish (yiriklashtirish, maydalash);
 • Qayta sanash, tegishli tartibda saralash hamda urab-bog'lash, shuningdek qadoqlab (upakovka) berish.

Naqd pul berish

Xizmat turidan foydalaniluvchilar:

 • Yuridik shaxs (savdo, umumiy ovqatlanish, pullik xizmat ko’rsatish va boshqa tashkilotlar);
 • Yakka tartibdagi tadbirkorlar (savdo, pullik xizmat ko’rsatish va boshqalar).

Daromadlarni undirilishi:

 • Yuridik shaxs va xususiy tadbirkorlarga topshirilgan naqd puldagi tushumlari doirasida (naqd pul summasidan 1 foizgacha);
 • Yuridik shaxs va xususiy tadbirkorlarga to’lov terminal orqali tushgan tushumlari doirasida (naqd pul summasidan 1 foiz);
 • Yuridik shaxs va xususiy tadbirkorlar hisobvaraqlariga kelib tushgan naqdsiz pul mablag’i hisobidan naqd pul berish (naqd pul summasidan 1 foiz);
 • Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini sotib olish va tayyorlash faoliyati (tayyorlov) bilan shug’ullanayotgan korxonalarga naqd pul mablag’ini yechib berish (naqd pul summasidan 1 foiz);
 • Eksportyor tadbirkorlik sube’ktlariga naqd pul mablag’larini berish (naqd pul summasidan 0,5 foiz).

Naqd pul chek daftarchasi:

 • Mijozning imzosi mavjudligi;
 • Summa so’z bilan mos kelishi chiqim maqsadi ko’rsatilganligi;
 • Sana qayd etilganligi hisobvarag’i mavjudligi;
 • To’ldirilmagan qismlarga ikkita parallel chiziq tortilganligi;
 • Belgilangan muddati o’tkazib yuborilmaganligi (to’ldirilgan kunni hisobga olgan va hujjatda ko’rsatilgan sana to’g’rilanmagan holda 10 kalendar kun davomida) mijoz muhri bosilganligi;
 • Ro’yxatdan o’tkazish.

Kassa ramzlari:

 • Mehnat haqiga (ish haqiga) berilgan naqd pullar (4000-ramz)
 • Stipendiya to’lovlariga berilgan naqd pullar (4100-ramz)
 • Xizmat safari xarajatlari uchun berilgan naqd pullar(4200-ramz)
 • Pul tushumiga ega bo’lgan mijozlarga berilgan naqd pullar (4400-ramz)
 • Mahsulotlar ishlab chiqaruvchi, ish bajaruvchi va xizmat ko’rsatuvchi yakka tartibdagi tadbirkorga berilgan naqd pullar(4500-ramz)
 • Qishloq xo’jalik faoliyati bilan shug’ullanuvchi sub’ektlarga berilgan naqd pullar (4700-ramz)
 • Pensiya, nafaqa, sug’urta qoplamasi va boshqa ijtimoiy to’lovlarga berilgan naqd pullar (5000-ramz)
 • Xo’jalik sub’ektlariga dividendlarni to’lash uchun berilgan naqd pullar (5100-ramz)
 • Boshqa maqsadlar uchun berilgan naqd pullar (5300-ramz)

Chiqim maqsadlari:

 • Ish haqi va unga tenglashtirilgan to’lovlar uchun (Byudjet, monitoringga olingan tashkilotlar, kontingent, pensiya, stipendiya, xizmat safari va boshqa korxonalar);
 • Boshqa maqsadlar uchun:
  • Oziq-ovqat sotib olish (tayyorlov tashkilotlari);
  • Ustav fondidan ulushini olish (ta’sischilar umumiy yig’ilish qarori asosida);
 • Dividend olish (aksiyadorlarning umumiy yig’ilish qarori asosida).

Sayt materiallaridan to`liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt www.aloqabank.uz manzili ko`rsatilishi shart.